Tekstil

Halı Seccâde, İran, 16. yy., Env. No: 766

İpek iplikti, İran düğümlü halının orta zemininde Kâbe tasvirli mihrap yer almaktadır. Üç ana bordürle çevrili olan halının geniş bordüründe klaptan işlemeli celî ta‘lîk hattı ile yazılmış Farsça beyitler bulunmaktadır. […]

Tekstil

Çatma, Osmanlı, 16. yy., Env. No: 598

İki parça çatma kumaş yan yana dikilidir. Oval biçimli madalyonların iç kısmı stilize edilmiş karanfil motifleriyle süslüdür. İpek ve klaptan iplik kullanılmıştır. Osmanlı Sultanları tarafından Mevlânâ Dergâhında bulunan mezar sandukalarının […]

Tekstil