Sancaklar

10 Kas 2016

Halı Seccâde, Osmanlı, 16. yy., Env. No: 767

Saray işi halı seccâde kırmızı, yeşil, mavi, beyaz ve siyah renkli iplikler kullanılarak dokunmuştur. Halının bordüründe celi sülüs hattı ile “Akımi’s-salâte li-dülûki’ş-şemsi ilâ kasekı’l-leyli ve Kur’âne’l-fecr inne Kur’âne’l-fecri kâne meşhûdâ” […]

Sancaklar

Alay Sancağı, Osmanlı, 19. yy., Env. No: 3864

Krem renkli kumaştan yapılmıştır. Üst ve alt kenarı sırma saçaklıdır. Sancağın orta bordüründe hilâl ve yıldız motifi bulunmaktadır. Üst kenarda “İnnâfetehnâ leke fetharı mübînâ, sadakallâhıı’l-Azîm” (Biz sana doğrusu apaçık bir […]

Sancaklar

Girid Sancağı, Osmanlı, 19. yy., Env. No: 3863

Sancak kırmızı ve krem renkli atlas kumaştan yapılmış olup üç kenarı püsküllü hurçla çevrilmiştir. Sancağın üzerinde: “Bismillâhirrahmânirrahîm. Lâ ilahe illallah Muhammed Resûlullah.”, “İnnâfetehnâ leke fethan mübînâ, ve ı/ensurııkallâhu nasran azîza”(Biz […]

Sancaklar

Manisa Sancağı, Osmanlı, 1895., Env. No: 3862

Mavi, pembe, yeşil, kırmızı, sarı renkli atlas kumaştan yapılmıştır. Dört kenarı sırmalıdır. Dört köşesinde hilâl ve yıldız motifleri bulunmaktadır. Sancağın üzerinde: “Bismillâhirahmârıirrahîm. Nasrurı minallâhi vefethün karîb ve beşşiri’l- müminin” (Yardım […]

Sancaklar