Hayatı

6 Kas 2016

Hazret-i Mevlânâ’nın Adı

Mevlânâ’nın asıl adı Muhammed Celâleddin’dir Mevlânâ ve Rûmî de, kendisine sonradan verilen isimlerdendir. Efendimiz mânâsına gelen Mevlânâ ismi O’na daha pek genç iken Konya’da ders okutmaya başladığı tarihlerde verilir. Bu […]

Hayatı

Doğum Yeri ve Yılı:

Mevlânâ’nm doğum yeri, bugünkü Afganistan’da bulunan, eski büyük Türk kültür merkezi Belh’tir. Mevlânâ’nın doğum tarihi ise (6 Rebîu’l-evvel, 604) 30 Eylül 1207’dir.

Hayatı

Nesebi (Soyu)

Asil bir aileye mensup olan Mevlânâ’nm annesi, Belh Emiri Rükneddin’in kızı Mümine Hatun; babaannesi, Harezmşâhlar (1157 Doğu Türk Hakanlığı) hanedanından Türk prensesi, Melîke-i Cihan Emetullah Sultan’dır. Babası, Sultânü’l-Ulemâ (Alimlerin Sultânı) […]

Hayatı

Hazret-i Mevlânâ’nın Evlenmesi

Karaman’da bulundukları 1225 tarihinde Mevlânâ, babasının buyruğu ile, itibarlı, asil bir zat olan Semerkantlı Hoca Şerâfeddin Lâlâ’nın, huyu güzel, yüzü güzel kızı Gevher Bânû ile evlendi. Mevlânâ dünya evine girdiğinde […]

Hayatı

Hazret-i Mevlânâ’yı Yetiştiren Mutasavvıflar

a. Sultânü’l-Ulemâ Şeyh Bahâeddin Veled Hazretleri Önceki bahislerde şahsiyetini belirtmeye çalıştığımız Bahâeddin Veled, Mevlânâ’nm ilk mürşididir. Yâni Mevlânâ’ya Allah yolunu öğretip, tasavvuf usulünce hakikatleri ve sırları gösteren tarikat şeyhidir. Bütün […]

Hayatı

Hazret-i Mevlânâ’nın Dostları

Halîfeleri; Kendisine ilham Kaynağı Olan Mutasavvıflar a. Şems-i Tebrîzî Hazretleri Bu zatın adı, Şemseddin Muhammed olup doğumu 1186’dır. Tebrizli Melekdâd oğlu Ali’nin oğlu olan Şems, tahsilini bitirdikten sonra, zamanının yegâne […]

Hayatı