Pûşîde (Perde), Osmanlı, 1888, Env. No: 648

Kasım 10, 2016

Pûşîde (Perde), Osmanlı, 1888, Env. No: 648

Selanik Mevlevîhânesi’nden Mevlânâ Dergâhı’na hediye olarak gönderilmiştir. (Bu perdenin bir benzeri de şems Türbesi için gönderilmiştir. Perde günümüzde Sâhipata Vakıf Eserler Müzesi’nde sergilenmektedir.) Mavi zeminli kumaş üzerine aplik edilmiş gül ve çiçek motifli bezemeler bulunmaktadır. Perdenin alınlığında yer alan kitabede celi talik hattı ile:“Sarıl durma ayâ perde asıl hünkâr olan derde Yüzün sür dembedem yerde niyâz et bakma bir ferde Selanik Mevlevîhanesî hâdimi Derviş Ali Eşrefin bu bâbda bir hizmet-i mûrânesidir. Sene 1303” yazılıdır.

271

Tekstil
About Ahmet GÜMÜŞ

https://www.facebook.com/ahmet.gumus.kentbilgisi

Leave a Reply

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir