Pûşîde, Osmanlı, 1790., Env. No: 633

10 Kas 2016

Pûşîde, Osmanlı, 1790., Env. No: 633

Hz. Mevlânâ’nm mermer sandukasının üzerine örtülmek için Osmanlı Sultanı III. Selîm tarafından 1205/1790 yılında Derviş Ebûbekir ve Ali isimli sanatkârlara deri üzerine yeşil atlas kumaştan yaptırılmıştır.

4.23 x 2.97 m. ölçülerinde olan pûşîdenin üzerinde Maraş işi teknik uygulanarak gümüş klaptanla celi sülüs hattı ile “Besmele, Fatiha ve İhlâs sûreleri, Fetih sûresinin bir kısmı, Kelime-i tevhîdin sekiz esmâ-yıNebî yazıları ile III. Selîm’in tuğrası’’bulunmaktadır.

Bu pûşîdenin aynalığı olarak hazırlanan ikinci bir pûşîdede yer alan sandukanın Kanunî tarafından yaptırılmasına atıf ile Galata Mevlevîhânesi Şeyhi ve Sultan III. Selîm’in yakın dostu Şeyh Gâlib’in bu pûşîde ile ilgili yazdığı tercî-i bendin: “Müceddid olduğı Sultân Selimin dîn ü dünyâya Nümâyândır bu nev-pûşîdesinden Kabr-i Monlâya” 1205 mütekerrir beyti çok manidardır. Zarîf ruhlu, Mevlevi meşreb, şair, bestekâr Sultan III. Selîm bu tavrıyla ecdâdı Kanunî Sultan Süleyman’ın hassasiyetini gözeterek her iki sandukanın birden üzerine örtülecek muhteşem bir pûşîde yaptırmıştır.262

Tekstil
About Mevlana Rumi

http://www.mevlanamuseum.com

Leave a Reply

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir