Destegül (Tılsımlı/Dûalı Gömlek), Beylikler, 14. yy., Env. No: 706

Kasım 10, 2016

Destegül (Tılsımlı/Dûalı Gömlek), Beylikler, 14. yy., Env. No: 706

Sultan Veled’e ait olan gömlek, pamuklu kumaştan dikilmiştir. Gömleğin ön yüzlerinde güneş ve na‘leyn-i şerif motifleri bulunmaktadır. Gömleğin sağ ön yüzünde sülüs hattı ile “Fetih sûresinin 1,2,3. âyet-i kerîmeleri, sol ön yüzünde Tevbe sûresinin 129. âyet-i kerîmesi ile Kelime-i Tevhîd, dört büyük meleğin ve dört halîfenini isimleri, dualar ve nesih hattı ile dûalar ve tılsımlı yazılar”, her iki yüzde de na‘leyn-i şerif; arka yüzünde yukarıdan aşağıya doğru yazılmış iki sülüs “besmele” yer almaktadır.

259

Tekstil
About Ahmet GÜMÜŞ

https://www.facebook.com/ahmet.gumus.kentbilgisi

Leave a Reply

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir