Osmanlı, 19. yy. Hattatı: Sultân II. Mahmûd, Hattın Nev‘i: Celî Sülüs, Env. No: 172

Kasım 9, 2016

Osmanlı, 19. yy. Hattatı: Sultân II. Mahmûd, Hattın Nev‘i: Celî Sülüs, Env. No: 172

Osmanlı padişahı II. Mahmûd tarafından yazılmış olan levhada, kırmızı boyalı tahta üzerine, malakâri tekniğinde altın varakla “Subhânallah ve bihamdihi subhânallahi’l-azim” (Allah’ı hamd ile teşbih ve noksanlıklardan tenzih ederim.) yazılıdır. Yazının bitiminde II. Mahmud’un istifli “Ketebehû Mahmûd bin Abdülhamid Hân” yazılı ketebe kaydı yer almaktadır.

130

Dergâhın Yadigârları
About Ahmet GÜMÜŞ

https://www.facebook.com/ahmet.gumus.kentbilgisi

Leave a Reply

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir