Osmanlı, 1332 / 1913, Hattatı: Mehmed Nûrî, Hattın Nev‘i: Ta‘lik, Env. No: 317

Kasım 9, 2016

Osmanlı, 1332 / 1913, Hattatı: Mehmed Nûrî, Hattın Nev‘i: Ta‘lik, Env. No: 317

Pembe zeminli mukavva üzerinde Destârlı Mevlevi Sikkesi bulunmaktadır. Sikkenin üzerinde “Yâ Hazret-i Mevlânâ Muhammed Celâleddirı Rûmî Kuddise sırrıhu’s-sâmî” yazılıdır. Yazıların boşluğunda ve sikkenin destânnda beyaz üstübeçle yazılmış “Fetih” sûresi yer almaktadır.

151

Dergâhın Yadigârları
About Ahmet GÜMÜŞ

https://www.facebook.com/ahmet.gumus.kentbilgisi

Leave a Reply

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir