Osmanlı, 1255 / 1839, Hattatı: -, Hattın Nev‘i: Dîvânî, Env. No: 1321

Kasım 9, 2016

Osmanlı, 1255 / 1839, Hattatı: -, Hattın Nev‘i: Dîvânî, Env. No: 1321

Osmanlı Padişahı Sultân Abdülmecîd tarafından Hemdem Saîd Çelebi’ye verilmiş Meşîhât Fermanı’dır. Fermân bir sıra siyah bir sıra kırmızı mürekkeple yazılmıştır. Tuğranın sağ tarafında tezhipli Mevlevi Sikkesi yer almaktadır.

154

Dergâhın Yadigârları
About Ahmet GÜMÜŞ

https://www.facebook.com/ahmet.gumus.kentbilgisi

Leave a Reply

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir