Kur’ân-ı Kerîm, Karamanoğlu, 1314, Hattatı İsmâil bin Yûsuf, Hattın Nev’i: Sülüs, Env. No: 12

Kasım 9, 2016

Kur’ân-ı Kerîm, Karamanoğlu, 1314, Hattatı İsmâil bin Yûsuf, Hattın Nev’i: Sülüs, Env. No: 12

Konya’da iki cilt olarak yazılmıştır. Kahverengi deri ciltleri, geometrik ve bitkisel süslemelere sahiptir. Kağıdı âharlı ve beyaz renklidir. Birinci sayfası geometrik tarzda tezhiplenmiştir. Her sayfada yedi satır bulunan Kur’ân-ı Kerîm’in bazı sûreleri Farsça meâllidir. İkinci cildin 800. sayfasında madalyon içerisinde “Konyalı Gâzî oğlu Ya‘kûb tarafından” tezhip edildiği yazılıdır.

168

pg 202w, https://www.mevlanamuzesi.com/wp-content/uploads/2016/11/168-768x1143.jpg 768w, https://www.mevlanamuzesi.com/wp-content/uploads/2016/11/168.jpg 1268w" sizes="(max-width: 688px) 100vw, 688px" />

169

El Yazması Eserler
About Ahmet GÜMÜŞ

https://www.facebook.com/ahmet.gumus.kentbilgisi

Leave a Reply

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir