Dîvân-ı Kebîr, Osmanlı, 1854, Hattatı: Mehmed Fehmî Dede, Hattın Nev‘i: Ta‘lîk,Env. No: 72

Kasım 9, 2016

Dîvân-ı Kebîr, Osmanlı, 1854, Hattatı: Mehmed Fehmî Dede, Hattın Nev‘i: Ta‘lîk,Env. No: 72

İşkodralı Mustafa Paşa’nın vakfı olan Dîvân-ı Kebîr’in cildi kahverengi deriden yapılmıştır. Kapaklarda oval biçimli şemse ve köşelerde iç içe geçmiş yaprakların arasında çiçek motifleri bulunmaktadır. Kağıdı ipek âharlı ve sarı renklidir. Metin dört sütun hâlinde yazılmıştır. Mesnevî’nin ilk sayfası sehpa üzerinde yeşil destârlı mevlevî sikkesi ile tezhiplidir.

209

El Yazması Eserler
About Ahmet GÜMÜŞ

https://www.facebook.com/ahmet.gumus.kentbilgisi

Leave a Reply

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir