İhtisas Kütüphanesi

8 Kas 2016

İhtisas Kütüphanesi

Konya Mevlânâ Dergâhında ilk resmi kütüphane 1854 yılında Postnişin Mehmed Said Hemdem Çelebi tarafından kurulmuştur. Çelebi dergâhta bulunan kitaplar ile dergâha vakfettiği kendi kitaplarından bir kütüphane kurmuş ve bütün kitapları mühürleyerek kayıt altına almıştır.

118

Önceleri Mevlânâ Türbesi’nin muhtelif bölümlerinde muhafaza edilen kitaplar için 1954 yılında Türbenin güney bitişiğinde “Çelebi Dairesi” adı verilen ve yirminci yüzyılın başlarında yaptırılan -Niyaz Penceresinin de içinde bulunduğu- camekânlı, geniş salon kütüphane olarak tahsis edilmiş.

2012’de gerçekleştirilen yeni düzenlemeyle Niyaz penceresinin bulunduğu alanın ziyarete açılması planlanmış, kütüphane yeniden restore edilen mutfak/yemekhane binasına taşınmıştır.

Mevlana Müzesi
About Mevlana Rumi

http://www.mevlanamuseum.com

Leave a Reply

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir