Haşan Paşa Türbesi

Kasım 8, 2016

Haşan Paşa Türbesi

Sinan Paşa Türbesi ile aynı târihte Karaman Beylerbeyi Haşan Paşa için yaptırılmıştır. Dergâh’m güneybatı köşesine bitişik sekizgen planlı inşâ edilen türbenin zemini taş döşeli olup mezar sandukası yoktur. Türbe gövdesinin dört sıra ile yukarıda sivri kemerli birer pencere bulunmaktadır. Türbenin avluya açılan ana giriş kapısı batı yönünde olup, sonradan kuzey yönünde Kıbâbü’l-Aktâb’a açılan ikinci bir kapısı daha vardır.

110

111

Giriş kapısı üzerinde bulunan celî sülüs hattı ile yazılmış inşa kitâbesi şöyledir:

Hasarı Paşa idüp rıhlet cihandan Âlem kaldırdı mülk-i câvidâne Dedi târîh-ifevtin hâtif-i gayb Ola canına cennet âşiyâne. Sene 981

112

0w, https://www.mevlanamuzesi.com/wp-content/uploads/2016/11/112-1-768x340.jpg 768w, https://www.mevlanamuzesi.com/wp-content/uploads/2016/11/112-1.jpg 1526w" sizes="(max-width: 1024px) 100vw, 1024px" />

 

Mevlana Müzesi
About Ahmet GÜMÜŞ

https://www.facebook.com/ahmet.gumus.kentbilgisi

Leave a Reply

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir