Hazret-i Mevlân â’nın Mânevi Yolculuğundaki Safhaları

“Hamdını, piştim, yandım. ”

Mevlânâ’nm pişmesi, babası Sultânü’l-Ulemâ
Bahâeddin Veled ve Seyyid Burhâneddin’in feyizli nefesleriyle; yanması da Şems’in nurlu aynasında gördüğü kendi güzelliğinin aşk ateşiyledir.

Hayatı
About Ahmet GÜMÜŞ

https://www.facebook.com/ahmet.gumus.kentbilgisi

Leave a Reply

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir