Tekstil

Pûşîde (Perde), Osmanlı, 1888, Env. No: 648

Selanik Mevlevîhânesi’nden Mevlânâ Dergâhı’na hediye olarak gönderilmiştir. (Bu perdenin bir benzeri de şems Türbesi için gönderilmiştir. Perde günümüzde Sâhipata Vakıf Eserler Müzesi’nde sergilenmektedir.) Mavi zeminli kumaş üzerine aplik edilmiş gül ve çiçek motifli bezemeler bulunmaktadır. Perdenin alınlığında yer alan kitabede celi talik hattı ile:“Sarıl durma ayâ perde asıl hünkâr olan derde Yüzün sür dembedem yerde […]

Tekstil

Pûşîde, Osmanlı, 19. yy., Env. No: 639

Siyah renkli atlas kumaştan yapılmıştır. Kenarı sim sırmalı bitkisel bordürle çevrili olan levhanın ortasında sim sırma tekniğinde celî sülüs hattı ile yazılmış “Sadakallâhu Mevlânâ el-Azîm” (Azîm olan Mevlâmız Allah doğru söyledi) yazısı yer almaktadır.

Tekstil

Pûşîde, Osmanlı, 19. yy., Env.No: 638

Siyah atlas kumaştan sanduka levhası olarak yapılmıştır. Basık kemer alınlıklı pûşîde üzerinde sim sırma tekniğinde celî sülüs hattı ile yazılmış “Âyete’1-Kürsî” ile sehpa üzerinde işlenmiş “Destârlı Mevlevi Sikkesi” yer almaktadır.

Tekstil

Pûşîde, Osmanlı, 1895., Env. No: 637

Sultan II. Abdülhamîd tarfından 1895 yılında 3,96 x 6,30 m. ölçülerinde yeni bir pûşîde yaptırılmıştır. Pûşîdenin üzerinde bulunan yazılar Maraşlı Hattat Haşan Sırrı Efendiye aittir. Pûşîde Hazret-i Mevlânâ ile oğlu Sultan Veled’in sandukaları üzerinde örtülüdür. Deri üstüne atlas kumaştan yapılmış olan pûşîdenin üzerine kartondan kesilmiş ve sim sırma ile sarmalanmış yazılar aplike edilmiştir. Maraş işi […]

Tekstil

Pûşîde, Osmanlı, 1790., Env. No: 636

Hz. Mevlânâ’nın sandukasının üzerine örtülmek İçin Osmanlı Sultam III. Selim tarafından 1205/1790 yılında yaptırılmış olan pûşîdenin aynalığı olarak kabul edilen pûşîde; yeşil renkli atlas kumaştan yapılmış olup, üzerinde sim sırmalı yazı kuşaklan ile kıvrım dallı bitkisel bezemeler bulunmaktadır. Pûşîdenin alınlığında; Bakara sûresinin 125 ve 126 âyet-i kerîmelerinden alman celî sülüs hattı ile “Vel-âkifîne va’r-rukka es-sücûd […]

Tekstil

Pûşîde, Osmanlı, 1790., Env. No: 633

Hz. Mevlânâ’nm mermer sandukasının üzerine örtülmek için Osmanlı Sultanı III. Selîm tarafından 1205/1790 yılında Derviş Ebûbekir ve Ali isimli sanatkârlara deri üzerine yeşil atlas kumaştan yaptırılmıştır. 4.23 x 2.97 m. ölçülerinde olan pûşîdenin üzerinde Maraş işi teknik uygulanarak gümüş klaptanla celi sülüs hattı ile “Besmele, Fatiha ve İhlâs sûreleri, Fetih sûresinin bir kısmı, Kelime-i tevhîdin […]

Tekstil

Destegül (Tılsımlı/Dûalı Gömlek), Beylikler, 14. yy., Env. No: 706

Sultan Veled’e ait olan gömlek, pamuklu kumaştan dikilmiştir. Gömleğin ön yüzlerinde güneş ve na‘leyn-i şerif motifleri bulunmaktadır. Gömleğin sağ ön yüzünde sülüs hattı ile “Fetih sûresinin 1,2,3. âyet-i kerîmeleri, sol ön yüzünde Tevbe sûresinin 129. âyet-i kerîmesi ile Kelime-i Tevhîd, dört büyük meleğin ve dört halîfenini isimleri, dualar ve nesih hattı ile dûalar ve tılsımlı […]

Tekstil