Tarikat Eşyaları

Alem, Osmanlı, 15. yy., Env. No: 429

Şems-i Tebrîzî Türbesi’nden Mevlânâ Müzesi’ne getirilmiş olan alemin gövdesi ajur tekniğinde yapılmış olup palmet ve rûmî motiflerle bezenmiştir. Başlığında “Allah”, kenar bordüründe “Fetih Sûresi” yazılıdır.

Tarikat Eşyaları

Alem, Osmanlı, 17. yy., Env. No: 1518

Pirinçten yapılmış olan alemin başlığı Mevlevi Sikkesi biçimindedir. Destâr kısmında müsennâ tarzda yazılmış ‘Yâ Hazret-iMevlânâ”, alemin gövde kısmında “Besmele, Allah, Muhammed” çift daire içerisinde ucu zülfikara benzeyen “Ali” yazıları yer almakta, ketebe kaydında ise “El Fakır Dervîş Hüseyin El Mevlevi” ve “Amele Derviş İsmail” yazısı okunmaktadır.

Tarikat Eşyaları