Tarikat Eşyaları

Alem, Osmanlı, 17. yy., Env. No: 1518

Pirinçten yapılmış olan alemin başlığı Mevlevi Sikkesi biçimindedir. Destâr kısmında müsennâ tarzda yazılmış ‘Yâ Hazret-iMevlânâ”, alemin gövde kısmında “Besmele, Allah, Muhammed” çift daire içerisinde ucu zülfikara benzeyen “Ali” yazıları yer almakta, ketebe kaydında ise “El Fakır Dervîş Hüseyin El Mevlevi” ve “Amele Derviş İsmail” yazısı okunmaktadır.

Tarikat Eşyaları