Sancaklar

Kasım 10, 2016

Halı Seccâde, Osmanlı, 16. yy., Env. No: 767

Saray işi halı seccâde kırmızı, yeşil, mavi, beyaz ve siyah renkli iplikler kullanılarak dokunmuştur. Halının bordüründe celi sülüs hattı ile “Akımi’s-salâte li-dülûki’ş-şemsi ilâ kasekı’l-leyli ve Kur’âne’l-fecr inne Kur’âne’l-fecri kâne meşhûdâ” (Güneşin zevâlinden (öğle vaktinde Batıya kaymasından) gecenin karanlığına kadar (belli vakitlerde) namazı kıl. Bir de sabah namazını kıl. Çünkü sabah namazı şâhitlidir.) (İsrâ: 78) yazılıdır. […]

Sancaklar

Bozkır Alay Sancağı, Osmanlı, 1896., Env. No: 3883

Kırmızı atlas kumaştan yapılmış olan sancağın üç kenarı sırma hurçla çevrilidir. Sancağın dört köşesinde sim sırmalı hilâl-yıldız motifi, ortasında Sultan II. Abdülhamîd Han’ın tuğrası ile Osmanlı Devletinin arması bulunmaktadır. Tuğrada; “Abdülhamîd bin Abdülmecîd Han el-muzaffer dâima. El Gâzî” yazılıdır. Armanın üst tarafında; “El cennetii tahte zilâli’s-süyûf’ (Cennet kılıçların gölgesi altındadır) hadîs-i şerifi, sağ tarafında; “Nasrun […]

Sancaklar

Gelibolu Sancağı, Osmanlı, 19. yy., Env. No: 1356

Kırmızı atlas kumaştan yapılmış olan sancak 17 Aralık 1959 tarihinde Gelibolu’dan gelen on iki kişilik bir heyet tarafından Mevlânâ Müzesi’ne hediye edilmiştir. Sancak I.Dünya savaşı ile Kurtuluş Savaşı’nda Mevlevi Alay ve Taburları tarafından kullanılmıştır. Sancağın bir yüzünde yeşil destarlı Mevlevi Sikkesi üzerinde “Yâ Hazret-i Mevlânâ” altta “Mücâhidîn-i Mevleviyye” yazılıdır. Sancağın diğer yüzünde ise celi sülüs […]

Sancaklar

Alay Sancağı, Osmanlı, 19. yy., Env. No: 3864

Krem renkli kumaştan yapılmıştır. Üst ve alt kenarı sırma saçaklıdır. Sancağın orta bordüründe hilâl ve yıldız motifi bulunmaktadır. Üst kenarda “İnnâfetehnâ leke fetharı mübînâ, sadakallâhıı’l-Azîm” (Biz sana doğrusu apaçık bir fetih ihsan ettik.) (Fetih: 1) yazılı olup alt kenarda kısmen silindiği için tam olarak okunamayan yazılar bulunmaktadır. Sancağın arka yüzünün ortasında “Mâşâallâhu kâne”, üst kenarda […]

Sancaklar

Konya Sancağı,Osmanlı, 19. yy., Env. No: 3865

Konya Mevlânâ Dergâhına aittir. Kırmızı, beyaz, bej, yeşil renkli keten ve atlas kumaştan yapılmış olan sancağın üç kenarı renkli püskülle çevrilidir. Sancağın bir köşesinde hilâl motifi ile kalan üç köşede hilâl ve sekiz kollu yıldız motifi yer almaktadır. Sancağın orta kısmında “Vilâyet-i Konya Sultân Mevlânâ ”, ortadaki hilâlin içinde “Lâ ilâhe illallah HakMuhammed Resûlullah, Yâ […]

Sancaklar

Girid Sancağı, Osmanlı, 19. yy., Env. No: 3863

Sancak kırmızı ve krem renkli atlas kumaştan yapılmış olup üç kenarı püsküllü hurçla çevrilmiştir. Sancağın üzerinde: “Bismillâhirrahmânirrahîm. Lâ ilahe illallah Muhammed Resûlullah.”, “İnnâfetehnâ leke fethan mübînâ, ve ı/ensurııkallâhu nasran azîza”(Biz sana doğrusu apaçık bir fetih ihsan ettik. Allah sana şanlı bir zaferle yardım etsin.)(Fetih: 1-3) “Pâdişâhım çok yaşa”, “Alay 38. Ta.2 Girit Resmi” yazılıdır.

Sancaklar

Manisa Sancağı, Osmanlı, 1895., Env. No: 3862

Mavi, pembe, yeşil, kırmızı, sarı renkli atlas kumaştan yapılmıştır. Dört kenarı sırmalıdır. Dört köşesinde hilâl ve yıldız motifleri bulunmaktadır. Sancağın üzerinde: “Bismillâhirahmârıirrahîm. Nasrurı minallâhi vefethün karîb ve beşşiri’l- müminin” (Yardım Allah’tandır ve fetih yakındır. Müminleri müjdele.)(Saff: 13). “Mâşâallah”, “Lâilâheillallah Muhammedün Resûlullah”, orta alanın dört köşesinde “Muhammed”, “İnnâfetehnâ lekefehtan mübînâ” (Biz sana doğrusu apaçık bir fetih […]

Sancaklar