Mevlevi Sazları

Kasım 10, 2016

Ney, 20. yy., Env. No: 1166

Neyzen Tevfik’in pek meşhûr olan Solak Neyi’dir. Abdiilbaki Gölpınarlı tarafından Mevlânâ Müzesi’ne 1953 yılında hediye edilmiştir. Neyin perdeleri kırmızı ibrişimle sarılıdır.

Mevlevi Sazları
  • 1
  • 2