Mevlana’nın Eserleri

Kasım 9, 2016

Hz. Mevlananın Eserleri

1. Mesnevi: Mesnevi klasik doğu edebiyatında bir şiir tarzının adıdır. Bu tarzlarla yazılan şiirlerde, her beyitin iki mısrası kendi arasında kafiyelidir. Mesnevi her ne kadar klasik doğu şiirinin bir tarzı olsa da Mesnevi denildiği zaman akla Mevlana’nın Mesnevisi gelir. Mesnevinin dili Farsça’dır. Şu anda Konya’daki Mevlana Müzesi’nde bulunan 1278 tarihli Mesnevi elimizde bulunan en eski […]

Mevlana'nın Eserleri