Mevlana Müzesi

8 Kas 2016

Niyâz Penceresi

Hz. Mevlânâ’nın türbesi ile birlikte soyundan gelenlerin ve Mevlevi büyüklerinin mezarlarım görecek biçimde Dergâhın güney duvarına açılmış penceredir. 1900’lü yılların başlarında yapılarak önce Çelebi Dâiresi, daha sonraları İhtisas Kütüphanesi olarak […]

Mevlana Müzesi

Hz. Mevlânâ’nın Türbesi

Hz. Mevlânâ’nın Hakk’a yürüyüşünden bir yıl sonra, oğlu Sultan Veled’den izin alınarak Selçuklu Sarayı’ndan Alâmeddin Kayser ile Emir Süleyman Pervâne’nin karısı Gürcü Hâtûn tarafından 1274’te Tebrizli Mimar Bedreddin’e yaptırılır. Dört […]

Mevlana Müzesi

Post Kubbesi

Hz. Mevlânâ’nın türbesi ile semâhâne arasında kristal avizenin asılı olduğu mukarnas kavsaralı kubbeye denir. Âvîze, Osmanlı Şeyhülislâmlarından Molla Sâhib tarafından Mevlânâ Dergâhına hediye edilir. Âvîzenin yanında yekpâre mermerden yapılmış iki […]

Mevlana Müzesi

Semâhâne

Âyîn-i Şerifin icrâ edildiği semâhâneler “Meydân-ı Şerif’ alarak da adlandırılırlar. Mevlevîhânelerin aslî mekânlarından olup, türbeye bağlı olarak inşâ edilirler. Türbenin kuzeyinde yer alan ve mimârî bakımdan Kânûnî dönemi özellikleri taşıyan […]

Mevlana Müzesi

Mescid

Giriş kapısı ile avluya açılan, Çerağ kapısından Türbeye, kuzey doğusundaki küçük kapıdan da Semâhâne’ye geçilen Mescid, Semâhâne ile birlikte Sultan II.Selim tarafından yaptırılmıştır. Kalem işi süslemeler bulunan geniş ve ferah […]

Mevlana Müzesi

Matbah-ı Şerîf (Mutfak)

Sultan III. Murad tarafından Derviş hücreleri ile birlikte 1584’te bazı bölümleri iki katlı olarak yaptırılan Matbah, 1867’de onarım görür. Basık kemerli, mermer söveli giriş kapısından sonra üzeri beşik tonozla örtülü […]

Mevlana Müzesi

Meydân-ı Şerîf

Derviş Hücrelerinin güney batı yönünde Matbah-ı Şerifin bitişiğindedir. Dikdörtgen şeklinde ferah, geniş bir salon halindeki oda günümüzde misafirlerin ağırlandığı ve önemli protokol görüşmelerinin yapıldığı Müze Müdürü Odası olarak kullanılmaktadır. Önce […]

Mevlana Müzesi

Dedegân Hücreleri (Dervîş Hücreleri)

Müzenin batı ve kuzey yönünde yer alan derviş hücreleri 1584’te Sultan III. Murâd tarafından yaptırılır. Yapım kitabesi Dervîşân kapısının üzerinde bulunan ve zamanla bazı değişikliklere uğrayan hücreler 2010’da yaptırılan restorasyonla, […]

Mevlana Müzesi

Şadırvan

Dergâh şadırvanı 1517 yılında Yavuz Sultan Selim tarafından Mısır seferi dönüşünde yaptırılır. Şadırvanın suyu Çayırbağı mevkiinden getirilerek Mevlevîhâne’ye vakfedilmiş; getirilen su hem dergâhta kullanılmış hem de civar mahalle sâkinlerine dağıtılmıştır. […]

Mevlana Müzesi

Vâlideler Mezarlığı

Mevlevîhânede görev yapan çelebilerin anneleri, eşleri ile kızlarının defnedildikleri mezarlıktır. Mezarların baş ve ayak taşlarının üst taraflarında gül ve çiçek motiflerinin sevilerek kullanılmış olduğu görülür. Mezar taşlarının bazılarında da Mevleviliğin […]

Mevlana Müzesi