Mevlana Müzesi

Kasım 8, 2016

Niyâz Penceresi

Hz. Mevlânâ’nın türbesi ile birlikte soyundan gelenlerin ve Mevlevi büyüklerinin mezarlarım görecek biçimde Dergâhın güney duvarına açılmış penceredir. 1900’lü yılların başlarında yapılarak önce Çelebi Dâiresi, daha sonraları İhtisas Kütüphanesi olarak kullanılan, son düzenlemeyle ziyarete yeniden açılacak olan mekânda yer almaktadır. Türbeye girilmeden gerçekleştirilen ziyaretlerde duâ bu pencereden okunur, bu pencerenin önünden niyazda bulunulurdu. Demir parmaklıklı […]

Mevlana Müzesi

Hz. Mevlânâ’nın Türbesi

Hz. Mevlânâ’nın Hakk’a yürüyüşünden bir yıl sonra, oğlu Sultan Veled’den izin alınarak Selçuklu Sarayı’ndan Alâmeddin Kayser ile Emir Süleyman Pervâne’nin karısı Gürcü Hâtûn tarafından 1274’te Tebrizli Mimar Bedreddin’e yaptırılır. Dört sütun (fil ayağı) üzerinde yükselen, güney cephesi kapalı diğer üç tarafı açık olan türbe, geleneğe uygun olarak mezar odası, gövde ve külâh kısımlarından oluşur. Türbenin […]

Mevlana Müzesi

Post Kubbesi

Hz. Mevlânâ’nın türbesi ile semâhâne arasında kristal avizenin asılı olduğu mukarnas kavsaralı kubbeye denir. Âvîze, Osmanlı Şeyhülislâmlarından Molla Sâhib tarafından Mevlânâ Dergâhına hediye edilir. Âvîzenin yanında yekpâre mermerden yapılmış iki adet zincir askılık ile bir aynalık sergilenmektedir. Ayna askılık, semâ yapan dervişlerin yansımalarının görülebilmesi için kullanılmıştır.

Mevlana Müzesi

Semâhâne

Âyîn-i Şerifin icrâ edildiği semâhâneler “Meydân-ı Şerif’ alarak da adlandırılırlar. Mevlevîhânelerin aslî mekânlarından olup, türbeye bağlı olarak inşâ edilirler. Türbenin kuzeyinde yer alan ve mimârî bakımdan Kânûnî dönemi özellikleri taşıyan Semâhâne, doğusunda yer aldığı mescidle birlikte Sultan II. Selîm tarafından yaptırılır. Dört fil ayağı üzerinde yükselen geniş bir kubbe ile örtülü, kare planlı Semâhâneye Post […]

Mevlana Müzesi

Mescid

Giriş kapısı ile avluya açılan, Çerağ kapısından Türbeye, kuzey doğusundaki küçük kapıdan da Semâhâne’ye geçilen Mescid, Semâhâne ile birlikte Sultan II.Selim tarafından yaptırılmıştır. Kalem işi süslemeler bulunan geniş ve ferah kubbesi, mermer mihrâbı ve kürsüsü, ahşap müezzin mahfeli ile dikkat çekici bir zarâfete sâhiptir. Semâhâneye göre zemini yüksek tutulan mescidin kuzeybatı köşesindeki bir merdivenle yirminci […]

Mevlana Müzesi

Matbah-ı Şerîf (Mutfak)

Sultan III. Murad tarafından Derviş hücreleri ile birlikte 1584’te bazı bölümleri iki katlı olarak yaptırılan Matbah, 1867’de onarım görür. Basık kemerli, mermer söveli giriş kapısından sonra üzeri beşik tonozla örtülü koridorla girilen Matbah’m sağ tarafında Âteşbâz Velî Makâmı olarak kabül edilen, yemeklerin pişirildiği ocaklar ile sol tarafında canların kaldıkları ikinci kata çıkılan merdivenin altında “Saka […]

Mevlana Müzesi

Meydân-ı Şerîf

Derviş Hücrelerinin güney batı yönünde Matbah-ı Şerifin bitişiğindedir. Dikdörtgen şeklinde ferah, geniş bir salon halindeki oda günümüzde misafirlerin ağırlandığı ve önemli protokol görüşmelerinin yapıldığı Müze Müdürü Odası olarak kullanılmaktadır. Önce üst katı “Sikkehâne” alt katı “Meydân-ı Şerîf Odası” olarak iki katlı yaptırılan bina yıkılarak 1867’de tek katlı olarak dıştan kesme içten moloz taşla yeniden inşa […]

Mevlana Müzesi

Dedegân Hücreleri (Dervîş Hücreleri)

Müzenin batı ve kuzey yönünde yer alan derviş hücreleri 1584’te Sultan III. Murâd tarafından yaptırılır. Yapım kitabesi Dervîşân kapısının üzerinde bulunan ve zamanla bazı değişikliklere uğrayan hücreler 2010’da yaptırılan restorasyonla, avluya bakan cephelerinde bulunan camekânlı çerçeveler kaldırılmak ve hücrelerin ara duvarları örülmek suretiyle eski hâline dönüştürülmüştür. Kuzey batı köşede bulunan ve günümüzde yıkılmış olan abdesthaneye […]

Mevlana Müzesi

Şadırvan

Dergâh şadırvanı 1517 yılında Yavuz Sultan Selim tarafından Mısır seferi dönüşünde yaptırılır. Şadırvanın suyu Çayırbağı mevkiinden getirilerek Mevlevîhâne’ye vakfedilmiş; getirilen su hem dergâhta kullanılmış hem de civar mahalle sâkinlerine dağıtılmıştır. Dergâh avlusunda bulunan 16 dilimli şadırvan 1595 yılında Sultan III. Mehmed ile 1868 yılında Sultan Abdülaziz tarafından tamir ettirilmiştir. Şadırvanın yapım ve onanmlannı gösteren kitabesi […]

Mevlana Müzesi

Vâlideler Mezarlığı

Mevlevîhânede görev yapan çelebilerin anneleri, eşleri ile kızlarının defnedildikleri mezarlıktır. Mezarların baş ve ayak taşlarının üst taraflarında gül ve çiçek motiflerinin sevilerek kullanılmış olduğu görülür. Mezar taşlarının bazılarında da Mevleviliğin sembolü olarak kabul edilen sikke motifine arma biçiminde yer verilmiştir.

Mevlana Müzesi