Hayatı

Hazret-i Mevlânâ’nın Hanımına Cevâbı

Mevlânâ, dostlarına ve aile efradına, bu dünyadan göçeceğine üzülmemelerini söylüyordu; fakat onlar, bedenen de olsa, bu ayrılığı kabullenemiyorlar, ağlayıp inliyorlardı. Mevlânâ’nın hanımı, Mevlânâ’ya hitaben: “Ey âlemin nuru:, ey âdemin canı. […]

Hayatı

Hazret-i Mevlânâ’nın Tavsiye Ettiği Bir Dua

Mevlânâ son demlerinde iken, dostu Sırâceddin-i Tatarî’yi yanma çağırarak, kendisine şu duayı öğretmiş ve sıkıntılı zamanlarında okumasını tavsiye etmiştir: “Yâ Rabbî.’Bana, ne senin zikrini unutturacak, sana şevkimi söndürecek, seni teşbih […]

Hayatı

Hazret-i Mevlânâ’nın Vasiyeti

“Ben size, gizli ve alenî, Allah’tan korkmanızı, az yemenizi, az uyumanızı, az söylemenizi, günahlardan çekinmenizi, oruç tutmaya ve namaz kılmaya devam etmenizi, dâima şehvetten kaçınmanızı, halkın eziyet ve cefâsına dayanmanızı, […]

Hayatı

Şeb-i Arûs

İrfan ve sevgi güneşi Mevlânâ, 5 Cemâziye’l-âhir, 672 (17 Aralık 1273) Pazar günü gurup vakti, bütün parlaklığı ile, bütün güzellikleriyle gülerek ebediyet âleminin asumanına doğdu. Mevlevîler, o geceye Şeb-i Arûs […]

Hayatı

Hazret-i Mevlânâ’nın Cenaze Merasimi

Müslüman olan olmayan, küçük büyük ne kadar Konyalı varsa hepsi, Mevlânâ’nm cenaze merasimine katıldı. Müslümanlar, müslüman olmayanları sopa ve kılıçla savmaya çalışarak, onlara: “Bu merasimin sizinle ne ilgisi vardır? Bu […]

Hayatı

Hazret-i Mevlânâ’ya Yeşil Kubbe

Mevlânâ’ya Yeşil Kubbe denilen Türbe, Sultan Veled ile Alâmeddin Kayser’in gayreti ve Emir Pervâne’nin eşi (Sultan II. Gıyâseddin Keyhüsrev’in kızı) Gürcü Hatun’un yardımıyla Çelebi Hüsameddin zamanında yapıldı. Türbe’nin mîmârı, Tebrizli […]

Hayatı