El Yazması Eserler

Kur’ân-ı Kerîm, Osmanlı, 1557, Hattatı: Şîrâzlı Seyyid Ahmed oğlu Seyyid Mirekî, Hattın Nev’i: Nesih, Sülüs, Env. No: 3

Kahverengi deriden yapılmış cildi mıkleplidir. Cildin her iki kapağında gömme tekniğinde şemse ve salbek motifleri yer almaktadır. Cildin tüm yüzeyi altın varaklı olup düğümlü Çin bulutu motifleriyle süslenmiştir. Kağıdı âharlı sultânî ipektir. Her sayfasında on üç satır yazılıdır. Damat Rüstem Paşa tarafından Mevlânâ Dergâhı’na vakfedilmiştir.

El Yazması Eserler

Kur’ân-ı Kerîm, Karamanoğlu, 1314, Hattatı İsmâil bin Yûsuf, Hattın Nev’i: Sülüs, Env. No: 12

Konya’da iki cilt olarak yazılmıştır. Kahverengi deri ciltleri, geometrik ve bitkisel süslemelere sahiptir. Kağıdı âharlı ve beyaz renklidir. Birinci sayfası geometrik tarzda tezhiplenmiştir. Her sayfada yedi satır bulunan Kur’ân-ı Kerîm’in bazı sûreleri Farsça meâllidir. İkinci cildin 800. sayfasında madalyon içerisinde “Konyalı Gâzî oğlu Ya‘kûb tarafından” tezhip edildiği yazılıdır.

El Yazması Eserler