All posts by: Ahmet GÜMÜŞ

About Ahmet GÜMÜŞ

https://www.facebook.com/ahmet.gumus.kentbilgisi

Maket (Levha), Osmanlı, 1910., Env. No: 329

Ihlamur ağacı üzerine oyularak yapılan Mekke-i Mükerreme maketidir. 1910 yılında Salih isimli bir sanatkâr tarafından yapılmış olan bu maket 20. yüzyıl başlarında Mekke’nin nasıl bir yerleşime sahip olduğunu göstermekte olup, makette ayrıca son yıllarda yıktırılmış olan Osmanlı yadigârı Ecyad Kalesi de tüm ihtişamıyla görülmektedir.

Ahşap Eserler

Rahle, İran, 17. yy., Env. No: 337

Mevlânâ Dergâhı ndan kalan eserlerdendir. Ceviz ağacından ajur tekniğinde yapılmıştır. İnce bir işçiliğe sahiptir. Rahlenin üst tarafında sağ ve sol köşede müsennâ “Yâ Ali”, üçgen alınlığın altında “Yâ Allah” ile dörtlü olarak Ali , bunun altında, Lâ ilâhe illallah Muhaınmedün Resûllullah, Aliyyûl veliyyûllah ” yazıları ma‘kılî hattı ile istif edilmiştir. Rahlenin arka yüzünde iki üst […]

Ahşap Eserler

Rahle, Selçuklu, 1279, Env. No: 332

Ceviz ağacından yapılmış olan rahle, Selçuklu dönemi ahşap işçiliğinin en güzel örneklerinden biridir. Rahlenin dışı stilize edilmiş hatâyı ve rûmîler, yazı kuşakları ile içi lâkeli, stilize edilmiş çift başlı kartal ve on dört aslan figürü ile bezelidir.Rahlenin bir tarafında: “Vakf hâzâ’r-rahl âle’t-türbetü’l-mutahharat-i Sultânü’l-‘Ârifin” diğer tarafında “Celâlü’l-Hak ve’d-dîn kaddesallâhû sırrehu ‘abde Cemâlud-dîn el-hâdimü’s-sâhî fi sene: 678” […]

Ahşap Eserler

Kapı Kanadı, Osmanlı, 16. yy., Env. No: 331

Mescidin güney duvarında sergilenen kapı, mescidin günümüzde olmayan dış avlu kapısıdır. Ceviz ağacından yüksek kabartma tekniğinde yapılmıştır. Kapı kanatlarının orta alanında boyuna dikdörtgen pano ile alt ve üst kısmında yatay dikdörtgen panolar bulunmaktadır. Kapı kanatlarının üst ve alt aynalıklarında celi sülüs hattı ile “Yâ müfettiha’l-ebvâb, Yâ müsebbibe’l-esbâb” (Ey kapılar açan Allâhım, ey sebepleri halk edenAllâhım); […]

Ahşap Eserler