All posts by: Mevlana Rumi

About Mevlana Rumi

http://www.mevlanamuseum.com

Hazret-i Mevlânâ’nın Tasavvufu

Mevlânâ’nm tasavvufu, hiç bir zaman bir bilgi sistemi yahut hayalî bir idealizm değildir. Onun tasavvufu, irfan, tahakkuk, aşk ve cezbe âleminde olgunlaşmadır. Mevlânâ, dâima hayâtın gerçeklerini görür, hayâtın bütün gerçeklerini […]

Hayatı

Hazret-i Mevlânâ’nın Tasavvufunda Gaye

Mevlânâ’nın tasavvufunda gaye, kulluk ve yokluktur. Dolayısıyla hakîkî padişahlık; gerçek varlık makamına erişmektir: “Asıl o Allah mülk ve saltanat sahibidir, kendisine baş eğene bu topraktan yaratılan dünya şöyle dursun, yüzlerce […]

Hayatı

Hazret-i Mevlânâ’nın Tasavvufunda Aşk

Mevlânâ’nın tasavvufunda, yaratılışın, hayâtın mânâsı aşktır. Aşk ise, kimseye niyazı, ihtiyacı olmayan Allah’ın vasıflarmdandır. Ondan başkasına âşık olmak da geçici bir hevestir. Yaratılışın sebebi, bütün hastalıkların tabibi; böbürlenmenin, bencilliğin devası, […]

Hayatı

Hazret-i Mevlânâ’nın Tasavvufunda Esas

Mevlânâ’nın tasavvufunda esas, gönül sahibine erişmek ve cevher olmaktır. Nitekim şöyle buyurur: “Allah ile oturup kakmak isteyen kişi, velîler huzurunda otursun. Velîlerin huzurundan kesilirsen, helak oldun gitti. Çünkü sen, küllî […]

Hayatı

O’nun Ahlâkî ve Sosyal Yönü

1 İnsanî Münasebetlerde Dikkat Ettiği Hususlar Mevlânâ, hasımlan tarafından kendisine reva görülen dil uzatmalara ve uygunsuz lakırdılara hiç acı cevap vermez; yumuşaklıkla mukabelede bulunurdu. Molla Câmî, şöyle naklediyor: Mevlânâ’ya düşmanlık güden […]

Hayatı