Monthly Archives: Kasım 2016

Kasım 10, 2016

Gümüş Eşik, Osmanlı, 18. yy.

Mi‘râc-ı Sîmpâye denilen gümüş eşik iki basamaklıdır. Gümüş plakalarla kaplanmıştır. Şeb-i Arûs törenlerinde Hz. Mevlânâ’nın Cenâb-ı Hakk’a yürüdüğü saatte yapılan duâdan sonra ziyaretçiler tazimle bu eşiği selâmlayıp öperler.

Madeni Eserler

Gümüş Kapı, Osmanlı, 1599

Sokullu Mehmed Paşa’nın oğlu Vezir Haşan Paşa tarafından yaptırılarak türbeye hediye edilmiştir. Tilâvet Odası’ndan Huzur-ı Pîr’e geçişi sağlayan kapıdır. 2.30 X 75 cm ölçülerinde cevizden yapılmış olan kapı kanatları dikdörtgen ve kare panolarla üçe bölünmüş gümüş levhalarla kaplanmıştır. Kapı kanatlarının ortasında yer alan pano kitap sanatlarında olduğu gibi şemse ve köşebent motifleriyle bezenmiştir. Kitabe olarak […]

Madeni Eserler

Gülâbdân, Osmanlı, 19. yy., Env. No: 1375

Beykoz işi olan gülâbdân mavi renkli camdan yapılmıştır. Kâidesi sarı renkli metaldendir. Gülâbdân şişkin karın kısmından sonra dairevî halkalarla yukarı doğru daralmaktadır. Gövdesi yaldız ve renkli taşlardan yapılmış bitkisel motiflerle süslüdür.

Cam Eserler

Asma Kandil, Memluklu, 15. yy., Env. No: 455

Kandilin boyun kısmı örgülü madalyonlar ve iri yaprak motifleri ile bezenmiştir. Karın kısmında mavi renkli, mine kaplamalı yazı kuşağında celî sülüs hattı ile: “el- Emîrü’l-kebîr ve’l-mecîdü’l-mecîdus-seyfi el-mâliki en-nâsır el-makarrü’l-kerîm el- ‘Alî el Mevlevi” yazısı okunmaktadır.

Cam Eserler

Asma Kandil, Memluklu, 15. yy., Env. No: 454

Kandilin bütün yüzeyi altın yaldız ve mavi mine ile sıvanmış, kıvrım dallı iri rûmî motiflerle bezenmiştir. Kandilin boyun kısmında celî sülüs hattı ile: “el-Âlimü’l-‘Âlem” yazısı yedi kez tekrar edilmiştir. Kaide kısmında da “el-Âlimul-Âdil, el-‘Âlimü’l-Âdil, el-Âlim” yazısı bulunmaktadır.

Cam Eserler

Asma Kandil, Memluklu, 15. yy., Env. No: 453

Kandilde süsleme ile birlikte celî sülüs yazılar ön plana çıkmaktadır. Kandilin boyun kısmında yuvarlak madalyonların arasında: “İzzü’l-Mevlânâ es-Sultân el- £ Melik”, gövde kısmında mavi zemin üzerinde celî sülüs hattı ile: “İzzü’l- Mevlânâ es-Sultân el-Melik el-‘Âlimul-Âdil”, kâide kısmında “el-‘Âlimü’l-Âdil el-Âlem” yazılıdır.

Cam Eserler