Monthly Archives: Kasım 2016

10 Kas 2016

Gümüş Eşik, Osmanlı, 18. yy.

Mi‘râc-ı Sîmpâye denilen gümüş eşik iki basamaklıdır. Gümüş plakalarla kaplanmıştır. Şeb-i Arûs törenlerinde Hz. Mevlânâ’nın Cenâb-ı Hakk’a yürüdüğü saatte yapılan duâdan sonra ziyaretçiler tazimle bu eşiği selâmlayıp öperler.

Madeni Eserler

Gümüş Kapı, Osmanlı, 1599

Sokullu Mehmed Paşa’nın oğlu Vezir Haşan Paşa tarafından yaptırılarak türbeye hediye edilmiştir. Tilâvet Odası’ndan Huzur-ı Pîr’e geçişi sağlayan kapıdır. 2.30 X 75 cm ölçülerinde cevizden yapılmış olan kapı kanatları dikdörtgen […]

Madeni Eserler

Gülâbdân, Osmanlı, 19. yy., Env. No: 1375

Beykoz işi olan gülâbdân mavi renkli camdan yapılmıştır. Kâidesi sarı renkli metaldendir. Gülâbdân şişkin karın kısmından sonra dairevî halkalarla yukarı doğru daralmaktadır. Gövdesi yaldız ve renkli taşlardan yapılmış bitkisel motiflerle […]

Cam Eserler

Asma Kandil, Memluklu, 15. yy., Env. No: 455

Kandilin boyun kısmı örgülü madalyonlar ve iri yaprak motifleri ile bezenmiştir. Karın kısmında mavi renkli, mine kaplamalı yazı kuşağında celî sülüs hattı ile: “el- Emîrü’l-kebîr ve’l-mecîdü’l-mecîdus-seyfi el-mâliki en-nâsır el-makarrü’l-kerîm el- […]

Cam Eserler