Rahle, Selçuklu, 1279, Env. No: 332

Ceviz ağacından yapılmış olan rahle, Selçuklu dönemi ahşap işçiliğinin en güzel örneklerinden biridir. Rahlenin dışı stilize edilmiş hatâyı ve rûmîler, yazı kuşakları ile içi lâkeli, stilize edilmiş çift başlı kartal ve on dört aslan figürü ile bezelidir.Rahlenin bir tarafında: “Vakf hâzâ’r-rahl âle’t-türbetü’l-mutahharat-i Sultânü’l-‘Ârifin” diğer tarafında “Celâlü’l-Hak ve’d-dîn kaddesallâhû sırrehu ‘abde Cemâlud-dîn el-hâdimü’s-sâhî fi sene: 678” (Bu rahleyi âriflerin sultânı, dînin ve hakkın celâli yani Hazret-i Mevlânâ Celâleddin Rûmî’nin -Tanrı sırlarını kutsal eylesin- pak türbesine onun hizmetkârlarından ve sahibinin hizmetkârlarından Cemâlüddin 678 yılında vakfetti.”) yazılıdır.322

321

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir