Manisa Sancağı, Osmanlı, 1895., Env. No: 3862

10 Kas 2016

Manisa Sancağı, Osmanlı, 1895., Env. No: 3862

Mavi, pembe, yeşil, kırmızı, sarı renkli atlas kumaştan yapılmıştır. Dört kenarı sırmalıdır. Dört köşesinde hilâl ve yıldız motifleri bulunmaktadır. Sancağın üzerinde: “Bismillâhirahmârıirrahîm. Nasrurı minallâhi vefethün karîb ve beşşiri’l- müminin” (Yardım Allah’tandır ve fetih yakındır. Müminleri müjdele.)(Saff: 13). “Mâşâallah”, “Lâilâheillallah Muhammedün Resûlullah”, orta alanın dört köşesinde “Muhammed”, “İnnâfetehnâ lekefehtan mübînâ” (Biz sana doğrusu apaçık bir fetih ihsan ettik.)(Fetih:i). “Nasrun minallâhi vefethün karîb”, “Pâdişâh(ım) çok yaşa”yazıları ile tuğra formunda “Pâdişâhım çok yaşa”yazısı, hilâl-yıldız, kılmç, el ve servi motifleri yer almaktadır. Alt kısımda da “Alay 72 taburu 2 İzmir vilâyet-i celîlesine merbût Manisa ve Menemen taburundan 313 kur‘a efrâdının Sancak-ı Şerif (i) olup Manisa sancağının Ulu Câmi-i Şerifinde İshak Çelebi Hazretlerine vakfıdır. Sene 1313” yazıları yer almaktadır.

243

Sancaklar
About Mevlana Rumi

http://www.mevlanamuseum.com

Leave a Reply

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir