Konya Sancağı,Osmanlı, 19. yy., Env. No: 3865

10 Kas 2016

Konya Sancağı,Osmanlı, 19. yy., Env. No: 3865

Konya Mevlânâ Dergâhına aittir. Kırmızı, beyaz, bej, yeşil renkli keten ve atlas kumaştan yapılmış olan sancağın üç kenarı renkli püskülle çevrilidir. Sancağın bir köşesinde hilâl motifi ile kalan üç köşede hilâl ve sekiz kollu yıldız motifi yer almaktadır. Sancağın orta kısmında “Vilâyet-i Konya Sultân Mevlânâ ”, ortadaki hilâlin içinde “Lâ ilâhe illallah HakMuhammed Resûlullah, Yâ Ebûbekir, Yâ Ömer, Yâ Osman, Yâ Ali” ibareleri, hemen yanında “Mâşâallah”, Zülfikar motifinin üzerinde “İnnâfetehnâ lekefethan mübînâ”, (Biz sana doğrusu apaçık bir fetih ihsan ettik.)(Fetih:i) üç kollu motif üzerinde “Bismillâhirrahmânirrahîm. İnnâfetahnâ lekefethan mübînâ. Elhamdülillâhi Rabbi’l- âlemin, vessalâtü vesselâmü ala nebiyyinâ Muhammedin ve alâ âlihi ve sahbihi ecmaîn”, “El Melik el Hak el Mübîn”, sağ üst köşedeki hilâl motifinin üzerinde “İnnâfetahnâ lekefethan mübînâ”, Yâ Muhammed destur”, sol alt köşedeki hilâlin üzerinde “Vemâ tevfîki illâ billâhi’l-Azîm, kamer.” (Muvaffakiyetim ancak Azîm olan Allah’tandır.) yazılıdır.

Sancağın arka yüzü de ön yüzü gibi bezemelidir. Hilâl motiflerinin üzerinde “Vemâ tevfîki illâ billâhi’l-Azîm”, “İnnâfetahnâ lekefethan mübînâ”, Zülfikar motifi üzerinde “Nasrun minallâhi vefethün karîb ve beşşiriÎ-müminîn” (Yardım Allah’tandır ve fetih yakındır. Müminleri müjdele.) (Saff:i3) âyet-i kerîmeleri, sancağın ortasında bulunan hilâl motifinin üzerinde ise “Kamer illâ lâ ilâhe illâ Hakkun Muhammedün resûlullah şefâat yâ Muhammed” yazılıdır.247

Sancaklar
About Mevlana Rumi

http://www.mevlanamuseum.com

Leave a Reply

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir