Kapı Kanadı, Osmanlı, 16. yy., Env. No: 331

10 Kas 2016

Kapı Kanadı, Osmanlı, 16. yy., Env. No: 331

Mescidin güney duvarında sergilenen kapı, mescidin günümüzde olmayan dış avlu kapısıdır. Ceviz ağacından yüksek kabartma tekniğinde yapılmıştır. Kapı kanatlarının orta alanında boyuna dikdörtgen pano ile alt ve üst kısmında yatay dikdörtgen panolar bulunmaktadır. Kapı kanatlarının üst ve alt aynalıklarında celi sülüs hattı ile “Yâ müfettiha’l-ebvâb, Yâ müsebbibe’l-esbâb” (Ey kapılar açan Allâhım, ey sebepleri halk edenAllâhım); ortada bulunan kare £ panolarda ma‘kılî hattı ile “Sübhâne’l-hayyi’llezi lâ yemût” (Hiç ölmeyen, hep diri olanAllâh’ı tesbîh ederim.), “Sübhâne zi’l-miilki ve’l-melekût” (Bütün mülklerin gerçek <5 sahibini tesbîh ederim.) yazılıdır.

319

317

 

Ahşap Eserler
About Mevlana Rumi

http://www.mevlanamuseum.com

Leave a Reply

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir