Halı Seccâde, İran, 16. yy., Env. No: 766

10 Kas 2016

Halı Seccâde, İran, 16. yy., Env. No: 766

İpek iplikti, İran düğümlü halının orta zemininde Kâbe tasvirli mihrap yer almaktadır. Üç ana bordürle çevrili olan halının geniş bordüründe klaptan işlemeli celî ta‘lîk hattı ile yazılmış Farsça beyitler bulunmaktadır.

1. Z’ihtimâm-ı hâdim-i şer‘-i nebi Geşt in seccâde der câ ber tamâm

2. Der civâr-ı merkad-i Sıbt-ı Rasûl Yâft itmâm be gendin ihtirâm

3. Hâssa behr-i mâ‘bed-i zıll-i Hodâ Hâmi-i şer‘an Şeh-i âl-i makâm

4. Şâh-ı İskender-nişân Sultân-ı dîn An ki sad İskenderes orâ gulâm

1. (Peygamberin şeriatına hizmet eden kişinin ihtimamıyla bu seccâde tamamlanıp yere serildi. 2. Peygamber evlâdının mezarı civârında büyük bir hürmetle tamamlanarak dokundu. 3. Ve özellikle Tanrı’nın gölgesi, şeriatın koruyucusu o makâmı yüce Şâh’ın ibâdetgâhı için dokundu. 4. İskender’in gücüne ve büyüklüğüne sâhip O din Sultanı, öyle bir Şâh’tır ki, yüzlerce İskender ona kuldur, köledir.)287

Tekstil
About Mevlana Rumi

http://www.mevlanamuseum.com

Leave a Reply

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir