Bozkır Alay Sancağı, Osmanlı, 1896., Env. No: 3883

10 Kas 2016

Bozkır Alay Sancağı, Osmanlı, 1896., Env. No: 3883

Kırmızı atlas kumaştan yapılmış olan sancağın üç kenarı sırma hurçla çevrilidir. Sancağın dört köşesinde sim sırmalı hilâl-yıldız motifi, ortasında Sultan II. Abdülhamîd Han’ın tuğrası ile Osmanlı Devletinin arması bulunmaktadır. Tuğrada; “Abdülhamîd bin Abdülmecîd Han el-muzaffer dâima. El Gâzî” yazılıdır. Armanın üst tarafında; “El cennetii tahte zilâli’s-süyûf’ (Cennet kılıçların gölgesi altındadır) hadîs-i şerifi, sağ tarafında; “Nasrun minallâhi vefethün karib” (Yardım Allah’tandır ve fetih yakındır.) (Sajf:i3). Konya vilâyeti Bozkır kasabası Belviran nâhiy esindeki Ak Türbeye vakıftır.”, sol tarafında; “İnnâfetahnâ lekefethan mübînâ”, (Biz sana doğrusu apaçık bir fetih ihsan ettik.) (Fetih: 1), “Pâdişâhım çok yaşa”, “Taşlıca ma‘mûlât”yazıları ve “Hayri Hüseyin” imzası vardır. Armanın altında “Nizâmiye yetmişinci alayın dördüncü taburu kur‘ası sene 1312 rûmi” yazıları bulunmaktadır.

250

Sancaklar
About Mevlana Rumi

http://www.mevlanamuseum.com

Leave a Reply

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir