Bozkır Alay Sancağı, Osmanlı, 1896., Env. No: 3883

Kasım 10, 2016

Bozkır Alay Sancağı, Osmanlı, 1896., Env. No: 3883

Kırmızı atlas kumaştan yapılmış olan sancağın üç kenarı sırma hurçla çevrilidir. Sancağın dört köşesinde sim sırmalı hilâl-yıldız motifi, ortasında Sultan II. Abdülhamîd Han’ın tuğrası ile Osmanlı Devletinin arması bulunmaktadır. Tuğrada; “Abdülhamîd bin Abdülmecîd Han el-muzaffer dâima. El Gâzî” yazılıdır. Armanın üst tarafında; “El cennetii tahte zilâli’s-süyûf’ (Cennet kılıçların gölgesi altındadır) hadîs-i şerifi, sağ tarafında; “Nasrun minallâhi vefethün karib” (Yardım Allah’tandır ve fetih yakındır.) (Sajf:i3). Konya vilâyeti Bozkır kasabası Belviran nâhiy esindeki Ak Türbeye vakıftır.”, sol tarafında; “İnnâfetahnâ lekefethan mübînâ”, (Biz sana doğrusu apaçık bir fetih ihsan ettik.) (Fetih: 1), “Pâdişâhım çok yaşa”, “Taşlıca ma‘mûlât”yazıları ve “Hayri Hüseyin” imzası vardır. Armanın altında “Nizâmiye yetmişinci alayın dördüncü taburu kur‘ası sene 1312 rûmi” yazıları bulunmaktadır.

250

Sancaklar
About admin

"Doğru ve yanlış tüm kavramların ötesinde bir yer var. Seninle orada buluşacağım"

Leave a Reply

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir