Asma Kandil, Memluklu, 15. yy., Env. No: 454

10 Kas 2016

Asma Kandil, Memluklu, 15. yy., Env. No: 454

Kandilin bütün yüzeyi altın yaldız ve mavi mine ile sıvanmış, kıvrım dallı iri rûmî motiflerle bezenmiştir. Kandilin boyun kısmında celî sülüs hattı ile: “el-Âlimü’l-‘Âlem” yazısı yedi kez tekrar edilmiştir. Kaide kısmında da “el-Âlimul-Âdil, el-‘Âlimü’l-Âdil, el-Âlim” yazısı bulunmaktadır.

338

Cam Eserler
About Mevlana Rumi

http://www.mevlanamuseum.com

Leave a Reply

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir