Tesâvir-i Âl-i Osmân, Osmanlı, 19. yy., Env. No: 114

Kasım 9, 2016

Tesâvir-i Âl-i Osmân, Osmanlı, 19. yy., Env. No: 114

Albümde otuz bir Osmanlı Padişahının suluboyayla yapılmış otuz iki portresi yer almaktadır. Sultan II. Mahmûd iki farklı kıyafetle resmedilmiştir. Resimlerin arka sayfasında padişahların doğum, tahta çıkış, tahttan iniş, ölüm tarihleri, saltanat süreleri ve defnedildikleri türbeler yazılıdır.

221

El Yazması Eserler
About admin

"Doğru ve yanlış tüm kavramların ötesinde bir yer var. Seninle orada buluşacağım"

Leave a Reply

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir