Osmanlı, 19. yy, Hattatı: – , Hattın Nev‘i: Celî Sülüs, Env. No: 241

Kasım 9, 2016

Osmanlı, 19. yy, Hattatı: – , Hattın Nev‘i: Celî Sülüs, Env. No: 241

Hattatı belli olmayan bu levhada Hz. Mevlânâ’nın “Ya olduğun gibi görün, ya göründüğün gibi ol sözü ile, “Ve’şrabû min nzkı’llâhi ve ta‘sev fi’l-ardi müfsidîne.” “Fed‘u lenâ Rabbeke yuhric lena mimmâ tünbitü l-ardu min baklihâ ve kıssâihâ” (“Allah’ın rızkından için. Yalnız, yeryüzünde bozgunculuk yaparak fesat çıkarmayın.” “Hani, Ey Mûsâ! Biz bir çeşit yemeğe asla katlanamayız. O halde, bizim için Rabbine yalvar da, o bize yerden biten sebze, kabak…” demiştiniz.) (Bakara: 60-61. âyet-i kerîmelerinden bölümler) yazılıdır. Yazılar yeşil ve sarı cedvellerle çevrilmiş, aralarına mavi iplik, dışına da kahverengi kuzu çekilmiştir.

147

Dergâhın Yadigârları
About admin

"Doğru ve yanlış tüm kavramların ötesinde bir yer var. Seninle orada buluşacağım"

Leave a Reply

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir