Osmanlı, 19. yy, Hattatı: – , Hattın Nev‘i: Celî Sülüs, Env. No: 241

9 Kas 2016

Osmanlı, 19. yy, Hattatı: – , Hattın Nev‘i: Celî Sülüs, Env. No: 241

Hattatı belli olmayan bu levhada Hz. Mevlânâ’nın “Ya olduğun gibi görün, ya göründüğün gibi ol sözü ile, “Ve’şrabû min nzkı’llâhi ve ta‘sev fi’l-ardi müfsidîne.” “Fed‘u lenâ Rabbeke yuhric lena mimmâ tünbitü l-ardu min baklihâ ve kıssâihâ” (“Allah’ın rızkından için. Yalnız, yeryüzünde bozgunculuk yaparak fesat çıkarmayın.” “Hani, Ey Mûsâ! Biz bir çeşit yemeğe asla katlanamayız. O halde, bizim için Rabbine yalvar da, o bize yerden biten sebze, kabak…” demiştiniz.) (Bakara: 60-61. âyet-i kerîmelerinden bölümler) yazılıdır. Yazılar yeşil ve sarı cedvellerle çevrilmiş, aralarına mavi iplik, dışına da kahverengi kuzu çekilmiştir.

147

Dergâhın Yadigârları
About Mevlana Rumi

http://www.mevlanamuseum.com

Leave a Reply

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir