Osmanlı, 18. yy., Hattatı: -, Hattın Nev‘i: Ta‘lîk, Env. No: 303

Kasım 9, 2016

Osmanlı, 18. yy., Hattatı: -, Hattın Nev‘i: Ta‘lîk, Env. No: 303

Gümüş kapının üzerinde bulunan levhada Molla Câmî’nin, Hz. Mevlânâ’nm türbesini ziyareti sırasında söylediği kabul edilen: “Ka‘betü’l-uşşâk bâşed in makam Her ki nakıs âmed incâ şod temam” (Bu makam âşıkların kâbesi oldu, buraya eksik gelen tamamlandı.) beyti yazılıdır.

129

Dergâhın Yadigârları
About Ahmet GÜMÜŞ

https://www.facebook.com/ahmet.gumus.kentbilgisi

Leave a Reply

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir