Osmanlı, 1286 / 1869, Hattatı: İzzet, Hattın Nev’i: Sülüs, Env. No: 195

9 Kas 2016

Osmanlı, 1286 / 1869, Hattatı: İzzet, Hattın Nev’i: Sülüs, Env. No: 195

Krem renkli mukavva üzerinde Abdülkâdir Geylânî Hazretlerine ait: “Li hamseti udfi bihâ harra’l-vebâ el-hâtime. El Mustafâ ve’l-Murtazâ ve ebnâhumâ el-Fâtime” (Benim için beş zat vai’dır. Ben onlarla yakıcı ateşi söndürürüm. (Muhammed) Mustafa, (Aliyyul) Murtaza, iki oğlu (Haşan, Hüseyin) ve Hz. Fâtıma) beyti yazılıdır.

139

Dergâhın Yadigârları
About Mevlana Rumi

http://www.mevlanamuseum.com

Leave a Reply

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir