Osmanlı, 1255 / 1839, Hattatı: -, Hattın Nev‘i: Dîvânî, Env. No: 1321

Osmanlı Padişahı Sultân Abdülmecîd tarafından Hemdem Saîd Çelebi’ye verilmiş Meşîhât Fermanı’dır. Fermân bir sıra siyah bir sıra kırmızı mürekkeple yazılmıştır. Tuğranın sağ tarafında tezhipli Mevlevi Sikkesi yer almaktadır.

154

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir