Osmanlı, 1243 / 1827, Hattatı: Yesârîzâde Mustafa İzzet Efendi, Hattın Nev‘i: Celî Ta‘lîk, Env. No: 271

Gümüş Kapının üzerinde asılı olan levhada Molla Câmî’nin, Hz. Mevlânâ’nın türbesini ziyareti sırasında söylediği kabul edilen: “Ka’betü’l-uşşâk bâşed in mekâm Her ki nakıs âmed incâ şod temam” (Bu makam âşıkların kâbesi oldu, buraya eksik gelen tamamlandı.) beyti yazılıdır. Yazının altında “El fakîr Yesârîzâde Mustafa İzzet gaferalehümâ” yazılı ketebe kaydı yer almaktadır.
131

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir