Mesnevi, Selçuklu, 1278, Hattatı: Mehmed bin Abdullah Konevî, Hattın Nev‘i: Nesih, Env. No: 51

Hz. Mevlânâ’nın vefatından beş yıl sonra yazılmış olan Mesnevi nüshası “Nüsha-i Kadîm” olarak kabul edilmektedir. Mesnevî’nin bu nüshasında altı cilt bir arada toplanmıştır. Kırmızı deriden yapılmış cildi dönemine ait olmayan Mesnevî’nin 1-6. sayfaları tam tezhiplidir.

189 190

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir