Mesnevi, Osmanlı, 1607, Hattatı: Kerîm bin İbrâhim Mutavattın-ı Halcanî, Hattın Nev‘i: Nesih, Env. No: 61

9 Kas 2016

Mesnevi, Osmanlı, 1607, Hattatı: Kerîm bin İbrâhim Mutavattın-ı Halcanî, Hattın Nev‘i: Nesih, Env. No: 61

Mesnevî’nin cildi siyah deriden ve mıkleblidir. Kapaklarında şemse ve salbek motifi bulunan cildin iç yüzünde, kırmızı renkli deriden yapılmış, katı1 tekniğinde süslenmiştir. Mesnevî’nin iki sütun hâlinde düzenlenen sayfalarında on yedi satır mevcuttur. Pek çok sayfası tezhiplidir.

201 202

El Yazması Eserler
About Mevlana Rumi

http://www.mevlanamuseum.com

Leave a Reply

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir