Mesnevi, Osmanlı, 1607, Hattatı: Kerîm bin İbrâhim Mutavattın-ı Halcanî, Hattın Nev‘i: Nesih, Env. No: 61

Mesnevî’nin cildi siyah deriden ve mıkleblidir. Kapaklarında şemse ve salbek motifi bulunan cildin iç yüzünde, kırmızı renkli deriden yapılmış, katı1 tekniğinde süslenmiştir. Mesnevî’nin iki sütun hâlinde düzenlenen sayfalarında on yedi satır mevcuttur. Pek çok sayfası tezhiplidir.

201 202

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir