Mesnevi, Osmanlı, 1552, Hattatı: Konyalı Ali Oğlu Mevlevi Bâlî Dede, Hattın Nev^i: Nesih, Env. No: 58

Kahverengi deri cildi mıkleblidir. Kapaklarında şemse ve salbek motifi vardır. Kağıdı âharlı sultânî âbâdîsidir. Mesnevî’nin 4, 92,175, 283, 371, 471. sayfaları tezhiplidir.

199

200

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir