Kur’ân-ı Kerîm, Osmanlı, 1851, Hattatı: Mehmed Nûrî, -, Hattın Nev‘i: Nesih, Env. No: 35

Kahverengi deri cildi Barok tarzda iri kıvrım dallı yaprak motifleriyle bezenmiştir. Kağıdı âharlı ve samanî renklidir. Her sayfada on beş satır mevcuttur. İlk iki sayfası bakır renkli zemin üzerine iri dal ve yapraklarla tezhiplidir. Ketebe ve vakıf kaydı bulunan Kur’ân-ı Kerîm Konya’nın eski valilerinden Eyüp Paşazâde Mustafa Celâleddin tarafından Şems-i Tebrîzî Türbesi’ne vakfedilmiştir.

187 188

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir