Kur’ân-ı Kerîm, Osmanlı, 1851, Hattatı: Mehmed Nûrî, -, Hattın Nev‘i: Nesih, Env. No: 35

9 Kas 2016

Kur’ân-ı Kerîm, Osmanlı, 1851, Hattatı: Mehmed Nûrî, -, Hattın Nev‘i: Nesih, Env. No: 35

Kahverengi deri cildi Barok tarzda iri kıvrım dallı yaprak motifleriyle bezenmiştir. Kağıdı âharlı ve samanî renklidir. Her sayfada on beş satır mevcuttur. İlk iki sayfası bakır renkli zemin üzerine iri dal ve yapraklarla tezhiplidir. Ketebe ve vakıf kaydı bulunan Kur’ân-ı Kerîm Konya’nın eski valilerinden Eyüp Paşazâde Mustafa Celâleddin tarafından Şems-i Tebrîzî Türbesi’ne vakfedilmiştir.

187 188

El Yazması Eserler
About Mevlana Rumi

http://www.mevlanamuseum.com

Leave a Reply

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir