Kur’ân-ı Kerîm, Osmanlı, 1544, Hattatı: Ali Rûmî kızı Fâtıma, Hattın Nev’i: Nesih, Sülüs, Env. No: 2

Lake cildin yüzeyi hatâî motifleriyle bezenmiştir. Kağıdı âharlı ve samanı renklidir. İlk iki sayfası tezhipli bu Kur’ân-ı Kerim, Damat Rüstem Paşa tarafından Mevlânâ Dergâhı’na vakfedilmiştir.

172

173

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir