Kur’ân-ı Kerîm, Karamanoğlu, 1314, Hattatı İsmâil bin Yûsuf, Hattın Nev’i: Sülüs, Env. No: 12

9 Kas 2016

Kur’ân-ı Kerîm, Karamanoğlu, 1314, Hattatı İsmâil bin Yûsuf, Hattın Nev’i: Sülüs, Env. No: 12

Konya’da iki cilt olarak yazılmıştır. Kahverengi deri ciltleri, geometrik ve bitkisel süslemelere sahiptir. Kağıdı âharlı ve beyaz renklidir. Birinci sayfası geometrik tarzda tezhiplenmiştir. Her sayfada yedi satır bulunan Kur’ân-ı Kerîm’in bazı sûreleri Farsça meâllidir. İkinci cildin 800. sayfasında madalyon içerisinde “Konyalı Gâzî oğlu Ya‘kûb tarafından” tezhip edildiği yazılıdır.

168

169

El Yazması Eserler
About Mevlana Rumi

http://www.mevlanamuseum.com

Leave a Reply

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir