Hz. Mevlananın Eserleri

1. Mesnevi:

Mesnevi klasik doğu edebiyatında bir şiir tarzının adıdır. Bu tarzlarla yazılan şiirlerde, her beyitin iki mısrası kendi arasında kafiyelidir. Mesnevi her ne kadar klasik doğu şiirinin bir tarzı olsa da Mesnevi denildiği zaman akla Mevlana’nın Mesnevisi gelir. Mesnevinin dili Farsça’dır. Şu anda Konya’daki Mevlana Müzesi’nde bulunan 1278 tarihli Mesnevi elimizde bulunan en eski nüshadır. Bu nüshadaki beyit sayısı 25.618’dir. Mevlana altı büyük cilt olan Mesnevisi’nde tasavvufi fikir ve düşüncelerini, bir birine eklenmiş hikayeler halinde anlatmaktadır.

2. Divan-ı Kebir:

Divan, şairlerin şiirlerini topladıkları deftere denir. Mevlana’nın çeşitli konularda söylediği şiirlerin tamamı bu divandadır. Divan-ı Kebir’in beyit adedi 40.000’i aşmaktadır. Mevlana Divan-ı Kebir’deki bazı şiirlerini Şems mahlasıyla yazdığı için bu divana, Divan-ı Şems de denilmektedir.

3. Mektubat:

Mevlana’nın başta Selçuklu hükümdarlarına ve devrin ileri gelenlerine nasihat için, kendisine sorulan dini ve ilmi konularda açıklayıcı bilgiler vermek için yazdığı 147 adet mektuptur. Mevlana bu mektuplarındaki hitaplarında mevki ve memuriyet adları müstesna, mektup yazdığı kişinin aklına, inancına ve yaptığı iyi işlere göre kendisine hangi hitap tarzı yakışıyorsa o sözlerle ve vasıflarla hitap etmiştir.

4. Fihi Ma Fih:

Kelimenin anlamı “Onun içindeki içindedir”demektir. Çeşitli yerlerde yaptığı sohbetlerin toplanmasıyla meydana gelmiştir. Bu bölümlerden bir kısmı, Selçuklu veziri Süleyman Pervane’ye hitaben kaleme alınmıştır. Eserde bazı siyasi olaylara da temas edilmesi yönünden tarihi bir kaynak olarak da kabul edilmektedir.

Mecalis-i Seb’a:

Mevlana’nın yedi meclisinin yedi vaazının not edilmesinden meydana gelmiştir. Eserin düzenlenmesi yapıldıktan sonra Mevlana’nın tashihinden geçmiş olması kuvvetle muhtemeldir.

kaynak

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir