Fîh-i Mâ Fîh, Mektûbât, Mecâlis-i Seb‘a, Selçuklu, 13.yy., Hattatı: -, Hattın Nev‘i: Selçuklu Neshi, Env.No. 79

9 Kas 2016

Fîh-i Mâ Fîh, Mektûbât, Mecâlis-i Seb‘a, Selçuklu, 13.yy., Hattatı: -, Hattın Nev‘i: Selçuklu Neshi, Env.No. 79

Mukavva ciltli, fıligransız az âherli kağıda yazılmıştır. Fîhi Mâ Fîh, Mecmâ‘anın ı8b-62a yaprakları arasında olup ilk ve son sayfaları hariç diğer sayfalarında on yedi satır vardır.

Mektûbât, Mecmû’anın 62b-8ga yaprakları arasındadır. 67b’den sonra birkaç yaprak eksik olup sayfalarında otuzdan fazla olmak üzere muhtelif sayıda satır mevcuttur.

Mecâlis-i Seb‘a, Mecmâ‘anm 87b-i07a yaprakları arasında olup sayfalarında otuzdan fazla olmak üzere muhtelif sayıda satır mevcuttur.

Derûnî imâna, yüksek ahlâka ve coşkun bir rûha sahip olan Hz. Mevlânâ, gündeme gelen konularla ilgili yaptığı açıklama ve değerlendirmeleri, kendisine yöneltilen sorulara verdiği cevapları, aile fertleri, devlet büyükleri ve ilgili kimselere yazdığı mektup ve vaazları ihtiva eden; tasavvûfa dair düşünceleriyle birlikte dünya görüşünü de yansıttığı bu üç eseriyle hem yaşadığı döneme hem de sonraki yüzyıllara ışık tutar.
211 212

El Yazması Eserler
About Mevlana Rumi

http://www.mevlanamuseum.com

Leave a Reply

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir