Dîvân-ı Kebîr, Karamanoğlu, 1366, Hattatı: Haşan bin Osman el Mevlevi, Hattın Nev‘i: Nesih, Env. No: 68

Kasım 9, 2016

Dîvân-ı Kebîr, Karamanoğlu, 1366, Hattatı: Haşan bin Osman el Mevlevi, Hattın Nev‘i: Nesih, Env. No: 68

Kahverengi deri cildi şemse ve salbek motiflidir. Kağıdı fîligransız, âharlı ve koyu samanî renklidir. Metin dört sütun hâlinde yazılmıştır. Yazılar kırmızı mürekkeple cetvel içerisine alınmıştır. Dîvân-ı Kebîr’in bazı sayfaları tam, bazı sayfaları yarım tezhiplidir.

207 208

El Yazması Eserler
About Ahmet GÜMÜŞ

https://www.facebook.com/ahmet.gumus.kentbilgisi

Leave a Reply

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir