1384/1964, Hattatı: Hâmid Bey (Hâmidü’l-Âmidî), Hattın Nev‘i: Celî Ta‘lîk, Env. No: 3224

9 Kas 2016

1384/1964, Hattatı: Hâmid Bey (Hâmidü’l-Âmidî), Hattın Nev‘i: Celî Ta‘lîk, Env. No: 3224

Lahor çividi renkli zemin üzerine zerendud tekniği kullanılarak ‘Yâ Hazret-i Mevlânâ kaddesenallâhu bi esrârihi’ (Yâ Hz. Mevlânâ, Allah onun sırlarıyla bizi mukaddes kıla.) yazılıdır. Yazının bitiminde “Nemekahu Hâmidü’l-Âmidî gufiralehu 1384”yazılı ketebe kaydı bulunmaktadır.

156

Dergâhın Yadigârları
About Mevlana Rumi

http://www.mevlanamuseum.com

Leave a Reply

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir