Mehmed Bey Türbesi

8 Kas 2016

Mehmed Bey Türbesi

Dergâhın güneydoğusundaki Hadîkatü’l-Ervâh (Ruhlar bahçesi) içerisinde yer alır. 1534-35 yıllarında Mehmed Bey için baldeken tarzında yanlan açık yaptırılan türbenin kitâbesi yoktur. Türbede bulunan mermer mezar sandukası 1534 yılında vefat eden Bosna’lı Mustafa Paşa’nın oğlu Mehmed Bey’e âittir.

115

Kare bir plan üzerinde yükselen dört mermer sütun üzerine kurulmuştur. Ahşap kirişlerle bağlanan sivri kemerlerin üzerindeki sekizgen kasnak kubbeyi taşımaktadır. Dört yanı açık türbe gövdesinin zemini taş döşeli olup, üzerinde bulunan mezar sandukasında: “Allah’ın rahmetini dileyen, Mustafa Paşa oğlu Mehmed Bey 1534 yılında Hakkın rahmetine ulaştı”yazüidır.

Türbede ayrıca Ahmet Eflaki Dede’nin mezartaşı da bulunmaktadır.

Mevlana Müzesi
About Mevlana Rumi

http://www.mevlanamuseum.com

Leave a Reply

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir