Haşan Paşa Türbesi

Sinan Paşa Türbesi ile aynı târihte Karaman Beylerbeyi Haşan Paşa için yaptırılmıştır. Dergâh’m güneybatı köşesine bitişik sekizgen planlı inşâ edilen türbenin zemini taş döşeli olup mezar sandukası yoktur. Türbe gövdesinin dört sıra ile yukarıda sivri kemerli birer pencere bulunmaktadır. Türbenin avluya açılan ana giriş kapısı batı yönünde olup, sonradan kuzey yönünde Kıbâbü’l-Aktâb’a açılan ikinci bir kapısı daha vardır.

110

111

Giriş kapısı üzerinde bulunan celî sülüs hattı ile yazılmış inşa kitâbesi şöyledir:

Hasarı Paşa idüp rıhlet cihandan Âlem kaldırdı mülk-i câvidâne Dedi târîh-ifevtin hâtif-i gayb Ola canına cennet âşiyâne. Sene 981

112

 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir